Prihlásenie

Súčasní študenti a zamestnanci, výmenné pobyty

Použite vaše prihlasovacie údaje z akademického informačného systému (AIS).

Novonastupujúci študenti STU

Použite registračné číslo prihlásky (napríklad: 1234/567) ako prihlasovacie meno, v prípade viacerých registračných čísel použite ľubovoľné (jedno) z nich.

Ako heslo použite vaše (slovenské) rodné číslo bez znaku lomka (napríklad: 0507160123). Pokiaľ rodné číslo nemáte (nie ste štátny občan SR), ako heslo zadajte váš dátum narodenia v tvare RRMMDD (napríklad študent narodený v roku 2005, mesiaci 07 a dni 16 zadá: 050716).